Sommaren 2004 

Efter fyra år har sommarmusiken i Blinkenbergsparken blivit ett begrepp  hos Hagforsborna.
Sommaren 2004 blev den hittills mest välbesökta.
Första programkvällen Lars-Ove Hagell med skådespelare ur "De blånande bergen".

  Samer Farsam hjälpte till utan ersättnig att snyggar upp scenen innför sommarens program.  En blomstrande välskött blinkenbergspark  På tiden att dessa två möts på en scen  

                                          Sandra Sjöström som Mossmora i Blånande bergen  Lars-Ove Hagell berättear en historia till programledarens stora förtjusning.  Scen ur de blånande bergen


Andra programkvällen
Amanda Szeles, Pernilla Andersson, Conny Söderström .

Amanda Szeles  Pernilla Andersson  Conny Söderström Erling Andersson gjorde ett uppskattat framträdande med Fritiof i Arkadien.


Tredje programkvällen
Sara Ström  Johanna Bergman och  Saxofongrupp från musikskolan.  

    Saxofongrupp från musikskolan Johanna Bergman  Bosse Carlssons tonsättningar av Stig Berg framfördes av Johanna Bergman.   


Fjärde programkvällen "Viskväll"
Sara Ström – Britt Abrahamsson – Ida Ljungberg – Kerstin Szeles
Mattias Hänninen – Mikael Ljunglöf – Conny Söderström –Linda Hänninen
Tina Bergkvist  – Lars Linze Agneta Lindh –
Josefine Abrahamsson
”Barnscen ur Älvdalsagan” Rasmus Ludvigsson och Märta Ytterberg

           Rasmus Ludvigsson och Märta Ytterberg . "Scen ur Älvdalssagan"                              Kerstin Szeles               

Britt Abrahamsson                                Josefine Abrahamsson    

Tore Linusson berättar en rolig historia    Lars Linze och Kenny Ludvigsson samtalar om Rock and Roll    Ida Ljungberg      

Sara Ström och Kenny Ludvigsson                         Mikael Ljunglöf  Conny Söderström Linda Hänninen Tina Bergkvist Mattias Hänninen  

Back