Bönen Jesus Kristus lärde oss

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

Tillbaka