Gustav Adolfs Kyrka

Byggd 1781 av Uddeholmsbolaget

För upplysningar om Gudstjänster och beställning av dop och vigsel i Gustav Adolf

ring pastorsexp i Hagfors 0563-540530 eller E post: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

Back

Copyright © 2000 Kenny Ludvigsson