Hagfors Manskör. Bildad 1903.

              

         Hagfors Manskör 1921. Dirigent: Jakob Lundkvist.                     Hagfors Manskör 1928. Dirigent: "mitten" Albert Hagberg.

I början av 1880-talet bildades den första manskören i Hagfors denna var i verksamhet något år, men upphörde, då ledaren avflyttade från orten. År 1890 uppstod kören på nytt och arbetade under olika ledare men kören måste åter efter några år inställa sin verksamhet på grund av ledarbrist. Sommaren 1903 kom folkskolläraren Albert Hagberg till Hagfors och endast någon vecka efter hans ankomst var kören åter vid liv. Från denna tid stod kören under ledning av Albert Hagberg, vilken nedlade ett förtjänstfullt arbete och kvarstod såsom dirigent till december månad 1940, då han som pensionerad avflyttade från Hagfors.

En parantes i historieskrivningen. Jakob Lundkvist skollärare i Hagfors, har vid något tillfälle varit dirigent för kören. Hur länge och vid vilka tillfällen är inte känt, fotot är från 1921.

Vid Hagbergs avgång valdes Erik Lilljebjörn till dirigent och han kvarstod till 1944 då han efterträddes av Hans Nerelius. År1946 blev professor Andor Garai körens ledare under ett år då musikdirektör Gustav Ruuth 1947 tog hand om dirigentskapet. Från denna tidpunkt har ett antal musikledare samt musiklärare från den kommunala musikskolan svarat för körens övningar och framträdande.

I tur och ordning efter Gustav Ruuth har dom varit Uno Eriksson, Yngve Sirén, Lars Benstorp, Bertil Ullbrandt, Nils Moberg, Leif Nilsson, Damiano Pegrari, Ingela Runesson, Kenny Ludvigsson.

Historien skulle inte vara fullständig om inte Ivar Ekman nämndes, han har sedan mitten på 1950-talet ständigt ställt sina tjänster till förfogande, ibland som ordförande, ibland som sekreterare, ofta som andre dirigent och vid flera tillfällen som förste dirigent och som inhoppare i alla möjliga och omöjliga situationer under alla år.

Medlemsantalet har under åren varit växlande. Då kören startade på allvar 1903 räknade den 16 medlemmar för att 1947 nå det högsta medlemsantalet (41) som förekommit i körens historia. I slutet på 1970-talet var kören i kris nedläggning hotade. En intensiv värvningskampanj började, som så småningom resulterade i att kören i början på 1980 talet hade (33) sångare.

I samband med detta kom även sångstilen Barbershop med på repertoaren. En barbershopkurs och konsert anordnades, alla Värmlands manskörer var inbjudna, gäster var Rönninge Barbershopkör. I manskören fanns några barbershopentusiaster bla barbershopkvartetten "The Steel Town Singers". Men så kom återigen  några svåra år, en tids vila och återigen en sångperiod med förhoppningar om att manskörssången kunde räddas. Från1998 till 2002 var kören vilande, svårigheter att rekrytera 1:a tenorer har blivit Sveriges manskörers stora dilemma, så även i Hagfors Manskör.
Men i januari 2003 var det åter dags att samla krafter inför körens 100 årsjubileum, 
Tjugofem sångare samlades för att ta itu med uppgiften och kören står åter traditionellt på Blinkenbergsparkens scen valborgsmässoafton 2003.

Hagfors 030422

Kenny Ludvigsson

Hagfors Manskör 1957. Dirigent: Uno Eriksson" fjärde man från vänster främre rad".

        Hagfors Manskör 1983. 80-Jubileum. Dirigent: Kenny Ludvigsson" sjätte man från vänster bakre rad".

     Hagfors Manskör 1994. Dirigent: Kenny Ludvigsson.

Hagfors Manskör 100 år 2003. Dirigent: Kenny Ludvigsson

Copyright © 2001 Kenny Ludvigsson

Back