Välkommen till 

 Kenny Ludvigssons Hemsida     

Sommarmusiken i Blinkenbergsparken blev sommaren 2020 blev inställd  p.g.a. av rådande omständigheter.

Kenny Ludvigsson

Visskatter
V
isor av våra mest kära
visdiktare

Standardprogram

Steel Town Singers

 

 

Copyright © 2001 Kenny Ludvigsson. www.kludvig.se  Uppdaterad 2020-11-13  E - Post: Kenny Ludvigsson