Välkommen till 

 Kenny Ludvigssons Hemsida     

Värt att fira! Tjugonde året med Sommarkväll i Blinkenbergsparken med Kenny Ludvigsson och gäster onsdag den 6/7 2022.

Kenny Ludvigsson

Visskatter
V
isor av våra mest kära
visdiktare

Standardprogram

Steel Town Singers

 

 

Copyright © 2001 Kenny Ludvigsson. www.kludvig.se  Uppdaterad 2022-06-30  E - Post: Kenny Ludvigsson