Hagfors Hembygdsgård 

Hagfors Hembygdsgård

Mangårdsbyggnaden

Det ursprungliga huset var byggt på slutet av 1600-talet, och har byggts om och till ett flertal gånger.
Den förste kända som bodde där var Per Engelbrektsson, han och hans familj bodde och verkade här under mitten av 1700-talet.
I en bouppteckning från 1746 efter Bengt Gustaf Geijer d.ä. omtalas Dalkarstorp som ett "Rå och Rörstorp" och ännu inte skattlagt.
Torpare avlöste varandra under åren. På 1800-talet blev det Gästgiveri med skjutsstation, och fick lite högre status.
Gästgivaren arrenderade gården av UHB.

Hembygdsföreningen bildades 1951 men någonstans att vara hade man inte, så småningom löste det sig då Uddeholms AB var villiga att överlåta Dalkarlstorp utan kostnad, detta enligt ett gåvobrev från Bruksdisponent Nils Danielsén daterat 14 augusti 1953.
Nu vidtog ett intensivt arbete, gården skulle rustas upp efter att ha varit hyresbostad under flera år och den 19 augusti 1956 kunde Hembygdsgården invigas.
Sedan dess har många projekt genomförts och många avfärdats av kostnadsskäl, styrelser och eldsjälar avlöst varandra.
Men idag är Hagfors hembygdsgård en välskött och mycket sevärd anläggning som Hagforsborna kan vara stolta över.


Midsommar 2008

Back