Välkommen till 

 Kenny Ludvigssons Hemsida     

Sommarkvällar i Blinkenbergsparken med Kenny Ludvigsson och gäster har firat tjugo år..

Kenny Ludvigsson

Visskatter
V
isor av våra mest kära
visdiktare

Standardprogram

Steel Town Singers

 

 

Copyright © 2001 Kenny Ludvigsson. www.kludvig.se  Uppdaterad 2023-03-21  E - Post: Kenny Ludvigsson